Produse

Concurs – Căștigă un voucher de cumpărături în valoare de 200 lei!

În ultima zi a fiecărei luni vom extrage, cu ajutorul Random.org, un câștigator. Acesta va primi un voucher în valoare de 200 de lei pe care îl va putea folosi la achiziționarea de produse de pe site-ul www.haircare.ro.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul acestei pagini, cât și prin intermediul adresei de email cu care s-au înscris la concurs.

Citește Regulamentul Oficial al concursului:

Art. 1. Organizator

S.C. HUGO INVEST SRL, cu sediul social în oraşul Bucuresti, Calea Rahovei 266-268, Corp 3, Parter, Camera 17B, sector 5, denumit în continuare www.haircare.ro sau „Organizatorul”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 12 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul incepe pe 17.07.2019 si se desfasoara pe perioada nelimitata. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe site-ul www.haircare.ro  si  are drept de participare orice utilizator de Internet care îndeplineşte condiţiile de mai jos:
– Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
– Este abonat la newsletter-ul site-ului şi a completat corect adresa de email
– Este abonat la newsletter-ul site-ului www.haircare.ro în momentul desemnării câştigătorului
– Este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat ca fiind unul dintre câştigătorii competiţiei
– Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta
Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C. HUGO INVEST SRL sau colaboratorii www.haircare.ro

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Art. 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla despre concurs din banner-ul online de promovare de pe pagina principala www.haircare.ro si de pe  pagina oficiala a concursului pe blogul www.haircare.ro/blog.

Utilizatorul va trebui să să completeze corect şi să trimită formularul de abonare la newsletter.

Va exista un câștigător lunar, care va fi desemnat prin tragere la sorţi cu ajutorul sistemului random.org.
Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiului.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Va fi desemat prin tragere la sorţi, câştigătorul care a completat corect formularul de abonare la newsletter şi a îndeplinit condiţiile de participare menţionate la Art. 3. Utilizatorii suspectaţi de către Organizator că au trişat pe durata concursului (s-au dezabonat până la finalul concursului) vor fi descalificaţi.
O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare decât o singură dată în cadrul aceluiaşi concurs.
Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului in ultima zi a fiecarei luni şi vor fi contactaţi prin e-mail pentru a li se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului.
În cazul în care câştigătorii nu trimit în 72 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda, în ordine, următorilor utilizatori înregistraţi.
Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el. Câştigătorii vor primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiului. Câştigătorul va prezenta la cererea Organizatorului buletinul sau cartea de identitate.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.haircare.ro/blog, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.haircare.ro.

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între S.C. HUGO INVEST SRL şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române din București.

 

Câștigători concurs

Iulie – Daniela Cojan

Comentarii

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?